ארק אוטומציה מתמחה בבניית מבדקים המבוססים בקרי PLC ובקרת לביוו.
אנו בעלי ניסיון רב בבניית מבדקים לאיסוף נתונים וביצוע מספר רב של דגימות בקצבים גבוהים. המבדקים שאנו מפתחים מאפשרים ללקוח לבנות תהליך בדיקה המותאם לבדיקות הספציפיות שיש לבצע.
בעזרת תוכנה ייעודית שפיתחנו, הלקוח יכול לבנות רצף אירועים המותאם לבדיקה מסוימת והמכונה תבצע את הבדיקות הנדרשות ותאסוף את הנתונים אל מאגר נתונים. התוכנה תעביר את ממצאי הבדיקות באופן אוטומטי אל מאגר הנתונים של החברה לצורך שמירה וניתוח .
נגישות