תיאור המכונה:

תא רובוטי למעבדת חומרי נפץ.

אופן פעולת המכונה:

העובד ממקם את הבדיקות שיש לבצע על גבי מקבעים יעודיים.
הרובוט מעביר את חומרי הנפץ בין המקבעים השונים ומבצע את הבדיקות בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש.

נגישות