תיאור המכונה:

מערכת מבוקרת לפריסת סרט פלדה ופלסטיק.

אופן פעולת המכונה:

ציר מתנפח מחזיק גליל של סרט פלדה או פלסטיק.
מנוע מבוקר על ידי מערכת בקרה משחררת את הסרט בהתאם למיקום הדנסר .
המנוע יודע לשחרר את הסרט במהירויות משתנות בהתאם לצורך.

נגישות