תיאור המכונה:

מכונת הרכבה להרכבת שסתום (תעשיית הגז)

אופן הפעולה:

מכונת הרכבה רוטטיבית פנאומטית.

נגישות