תיאור המכונה:

מכונת הרכבה לשסתום גז מכני

אופן הפעולה:

מכונת הרכבה לשסתום גז, המרכיבה ומבצעת בדיקות אטימות לשסתום.

נגישות