תיאור המכונה:

מכונה להרכבת מזרק רפואי

אופן הפעולה:

מכונה המרכיבה מזרק וממקמת את בוכנת המזרק בגובה הרצוי.

נגישות