תיאור המכונה:

מכונות הרכבה להרכבת חלקים בחדרים נקיים.

אופן הפעולה:

 

מכונות הרכבה מותאמות להרכבת מוצרים רפואיים בחדרים נקיים ואינן מורידות חלקיקים בזמן עבודה.

האוויר שהמכונות פולטות לחדר עובר סינון מיקרוני ולכן אינו פוגע בניקיון החדר.

נגישות