תיאור המכונה:

מכונות הרכבה בחדרים נקיים שמתאימות להרכבת חלקים. המכונה מיועדת לצורך הרכבת מזרק. בניגוד למזרקים רגילים, המזרק אותו המכונה מרכיבה כולל שני תאים ולא תא אחד. בנוסף, בוכניות המזרק הזה עובד באמצעות סיבוב בורג המחדיר את התרופה. מכונות הרכבה מותאמות להרכבת מוצרים רפואיים בחדרים נקיים ואינן מורידות חלקיקים בזמן עבודה. האוויר שהמכונות פולטות לחדר עובר סינון מיקרוני ולכן אינו פוגע בניקיון החדר.

אופן הפעולה:

במזרק מורכב מתשעה חלקים שונים אותם יש להרכיב אחד עם השני, במהלך ההרכבה מופעלות מצלמות הבודקות את האוריינטציה של החלקים, על מנת להבטיח כי ההרכבה נכונה ומדויקת. כמו כן, המכונה מבקרת על הכוח המופעל בזמן הרכבת החלקים, ומתריעה במידה וישנה חריגה בכוח המופעל. כך ניתן למנוע פגיעה באיכות המוצר ולשמור על שלמותו. מוצר רפואי פגום עלול להוביל לפגיעה בחיי אדם ולנזק רב לחברת התרופות, ולכן חשוב מאוד לבצע את ההרכבה בצורה מבוקרת.

נגישות