תיאור המכונה:

מכונה המצפה מוט טיטניום בסרט זהב בעובי 50 מיקרון.

אופן הפעולה:

המכונה מבצעת סלילה של החוט על גבי המוט במרווחים מדויקים.

ניתן לשלוט במרווחים בין הסרטים וניתן להחליף סרטים בעוביים שונים.

נגישות