תיאור המכונה:

מכונה אוטומטית לספירת טבליות (Pills) והכנסתן אל מיכלי פלסטיק.

אופן הפעולה:

הנחת המיכלים הריקים מטבליות על גבי שולחן סובב – מבוצע על ידי העובד.
השולחן הסובב משמש כמחסנית והמכונה מעבירה את המיכלים הריקים תחת ראש ספירה.
כל כדור נספר בזמן נפילתו למיכלים הייעודיים עד להכנסת מספר הכדורים שהוגדר מראש.

המכונה מצויידת בהתקן זיהוי מספר הכדורים הרצוי, ובעת הסיום מעבירה את המיכל שמולא בכדורים אל שולחן איסוף ייעודי לצורך פיקוח ובקרה.

למכונה מערכת זיהוי מיכלים שמולאו יתר על המידה או שלא מולאו דיים.

מיכל שלא עבר ביקורת מועבר על ידי המכונה באופן אוטומטי לאזור פסילה, שם הוא נאסף על ידי העובד.
על מנת לאפשר בקרה ופיקוח מקסימליים בכל שלב, מערכת בקרה ממוחשבת מאפשרת הגדרה משתנה של מידות ומספר הכדורים הרצויים.

נגישות