תיאור המכונה:

מערכת רב-צירית לבדיקת כרטיסים אלקטרוניים.

אופן הפעולה:

המערכת מבצעת בדיקות תפקוד לכרטיס אלקטרוני. זרוע רובוטית בעלת 4 צירי תנועה, משנעת את הכרטיס במרכב תלת מימדי ומעבירה את הנתונים מהכרטיס אל מערכת איסוף.

הזרוע נשלטת על ידי מחשב באופן המאפשר למפעיל לייצר רצף אירועים במרחב תלת מימדי ולבצע בדיקות זרמים ומתחים על רכיבי הכרטיס.
המערכת מבוססת בקרת Lab-View, המאפשרת ללקוח לתכנת רצף של אירועים בהתאם לתהליכים הדרושים לביצוע.

המערכת משנעת את הכרטיס במרחב תלת ממדי ומבצעת העמסה למנועים תוך מדידת זרמי המנועים.

נגישות