תיאור המכונה:

מערכת משולבת:
מכונת פריסת סרט פלדה בכניסה למכבש אקצנטרי, איסוף הסרט לאחר המכבש וגלילתו על גליל קרטון.

אופן הפעולה:
המערכת משחררת את הסרט מתוך גליל חומר אל המכבש באופן מבוקר בהתאמת מהירות העבודה למהירות המכבש תוך כדי עבודה.
מערכת האיסוף המופעלת בהמשך מתאימה גם היא את המהירות לקצב עבודת המכבש ליצירת סנכרון מלא.

מערכת הגלילה סוללת את הסרט במתיחות קבועה על פי המידה הנקבעת מראש תוך פיקוח והתאמה מתמידים לקצב הסרט המשתנה ולתנאי העבודה הדינמיים של המכונה. המערכת סוללת את הסרט במיקום מדויק של 0.02 מ"מ.

נגישות