תיאור המכונה:

מערכת הטבעת תוויות בתבניות פלסטיק המשתלבת בתהליך ההזרקה.

אופן הפעולה:

מערכת מפעילה זרוע יעודית בעלת פטמות ואקום שבעזרתה היא אוספת פויל פולימרי בודד ממחסנית אנכית.
בשלב השני, המערכת מצמידה את הפויל לתוך תבניות הזרקת פלסטיק והתווית מוצמדת אל התבנית בעזרת חשמל סטטי.
בשלב שלישי, הפלסטיק מוזרק על גבי התווית כך שהתווית מוצמדת אל המוצר.
בגמר תהליך ההזרקה, המערכת חולצת את המוצר מהתבנית.
המערכת מוציאה את המוצר המוזרק מתוך התבנית ומצרפת אותו אל המוצרים שסיימו את התהליך, אחד על גבי השני.

מערכת זו פועלת תחת בקר PLC, ששולט במיקומי מנועי סרוו ובמערכת שסתומים פנאומטית.

נגישות