תיאור המכונה:

מכונת הרכבה לשסתום עם קפיץ

אופן הפעולה:

מכונת הרכבה עם שולחן אינדקס וסירי הזנה ויברציונים.

נגישות