תיאור המכונה:

מכונה להרכבת מכסה פלסטיק במוצר רפואי (מזרק כפול).

אופן הפעולה:

העובד ממקם את המכסה על מקבע ייעודי ואת המזרק בתוך בסיס פלסטיק ייעודי.
המכונה אוספת את המכסה בעזרת ואקום ומעבירה אותו אל תוך המזרק.

  • אפשרויות כיוונון מידת הכוח המופעל.
  • מערכת התרעה על חריגה ממידת הכוח הרצויה בעת הפעלה.
  • המערכת מעבירה לבסיס נתונים את הפרמטרים של כח נעיצת המכסה אל המזרק.
נגישות