תיאור המכונה:

מכונה לבדיקת אטימות למזרק רפואי. ביצוע הבדיקה בעזרת לחץ אויר.

 

אופן הפעולה:

העובד ממקם את המוצר במכונה ולוחץ על כפתור ההפעלה.

בוכנה פנאומטית מצמידה מכסה לפתח המוצר ומכניסה אוויר אל המוצר.

המכונה משנה את מיקום גובה בוכנית המזרק בעזרת מנוע סרוו ובודקת את אטימות המוצר בכל גובה.

ניתן לכוון את רמת הדליפה שמותרת למוצר ובמידה והיתה חריגה מהרמה המותרת המכונה תתריע ותדליק מנורה אדומה.

נתוני הדליפה יוצגו על גרף וישמרו בבקר המכונה, וניתן יהי להעבירם למערכת איסוף המידע המפעלי.

נגישות