תיאור המכונה:

מכבש פנאומטי ללחיצת פרופיל אלומיניום, מבוקר על יד בקר סימנס.

אופן פעולת המכונה:

העובד מסדר את השלבים בתוך פס גומי ומכניס אל המכבש.
המכבש מבצע כבישה של האלומיניום על הגומי.

נגישות