תיאור המכונה:

טרקטור רובוטי לכתיף עגבניות בחממות.

 

אופן הפעולה של המכונה:

טרקטור חשמלי נוסע באופן אוטומטי בין שורות של עגבניות וקוטף את העגבניות על ידי זרוע מיוחדת

שחותכת ואוחזת את אשכול העגבניות.

מצלמה ותוכנה כחמה מזהה את מיקום האשכול ואז בעזרת זרוע רובוטית קוטפים את האשכול

ומעבירים אותו לארגז קרטון.