תיאור המכונה:

מערכת רובוטית שני צירים X ו Z לאיסוף ואירום של מוצרים ממכונת ואקום פורמינג.

 

אופן הפעולה של המכונה:

המערכת ממוקמת בסוף מכונת ואקום פורמינג ובכל פעם שהמוצר נחתך, ומערכת של דחפן

תחתון דוחפת את המוצר כלפי מעלה וגריפר עם פתמות ואקום אוסף את המוצר ומעביר אותו

אל מסוע שממוקם בקצה הקו, הרובוט משנה את גובה הנחת המוצרים בכל איסוף וכך הוא ממקם את המוצרים

אחד על השני בערמה.

המערכת מורכבת משני צירים לינארים, המונעים בעזרת מנועי סרוו ורצועות טימינג,

מהלך תנועה:  600 מ”מ בציר X ו 400 מ”מ בציר Z

זמן מחזור: 2 שניות

אופן אחיזת המוצר: פיתמות ואקום