תיאור המכונה:

מכונה לשימון מזרק רפואי

 

אופן הפעולה:

העובד מניח את המזרק במקבע המיועד לכך ולוחץ על כפתור ההפעלה. בוכנה פנאומטית מעבירה את המזרק אל נקודת השימון מתחת לדיזה מיוחדת.

שמן רפואי מועבר אל הדיזות דרך משאבת דיאפרגמה והדיזות מרססות את השמן אל תוך המזרק.

המערכת מצוידת בבקר שמאפשר למפעיל לקבוע את כמות השמן שתרוסס ואת עובי שכבת השימון.

נגישות